Τοπογραφικά Διαγράμματα

Η ΜΕΤΩΝΑΣ Ε.Ε είναι μια εταιρία επανδρωμένη με το πιο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό στη σύνταξη μελετών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για την ικανοποίηση κάθε απαίτησής σας. Τα προηγμένα ηλεκτρονικά μέσα, η διάθεση για συνεργασία με τους πελάτες, το πλήρως επανδρωμένο επιτελείο υπαλλήλων και συνεργατών, είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εταιρίας μας, που μας διακρίνουν από όλες τις άλλες επιλογές και σε κάθε περίπτωση εγγυώνται την άψογη εξυπηρέτησή σας.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ενημέρωση των ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και με απόλυτη τήρηση των επιταγών του νέου Οικοδομικού Κανονισμού, αλλά και των προδιαγραφών του Υ.ΠΕ.ΚΑ., η εταιρία μας αναλαμβάνει να συντάξει μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα επί ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων κλπ.) εντός και εκτός ζώνης και πολεοδομικού Σχεδίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αυτά απαιτούνται. Ενδεικτικά, τα τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη μεταβίβαση ακινήτων (αγοραπωλησίες, δωρεές, γονικές παροχές και κάθε άλλου είδους εκποιήσεις ακινήτων), σε περιπτώσεις ιδιωτικής πολεοδόμησης, ή ακόμη και κατάτμησης οικοπέδων και αγροτεμαχίων, κατά τη διαδικασία ρύθμισης, τακτοποίησης και αναλογισμού αυθαιρέτων, καθώς και για τις περιπτώσεις υποβολής συναινετικών αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων από όμορους ιδιοκτήτες.

Τα τοπογραφικά διαγράμματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στοιχείων του προς εξέταση ακινήτου (μορφολογία, υψομετρικά δεδομένα, καμπυλότητες, φυσικά στοιχεία, πρανή, ρέματα κλπ.), παντός είδους μετρήσεις, ακριβή σχεδιασμό και αποτύπωση όλων των κτισμάτων επί του ακινήτου (κτίρια, κατασκευές, τοιχία, δρόμοι, περιφράξεις κλπ.), πλήρεις φωτογραφικές αποτυπώσεις, έλεγχο της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας ακινήτου και σχετική Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού που έχει αναλάβει τη σχετική διαπίστωση, φυσικά και τεχνητά υπερκείμενα που παρατηρούνται εντός των όμορων ακινήτων, αποτύπωση των στοιχείων των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ.), καθώς και των γραμμών υψηλής τάσης που διέρχονται από το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου.

Επίσης, η εταιρία μας σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, αναλαμβάνει την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και την απόκτηση αντιγράφων δημοσίων εγγράφων, όπως για παράδειγμα αποσπάσματα χάρτη ΓΥΣ, διαγράμματα της Διεύθυνσης Γεωργίας, κτηματολογικά αποσπάσματα κλπ., και κάθε εν γένει απαιτούμενου στοιχείου, εγγράφου, αντιγράφου ή πιστοποιητικού, προκειμένου η υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε να είναι απολύτως ολοκληρωμένες.

Για το λόγο αυτό, η εταιρία μας μπορεί να σας εγγυηθεί ένα πλήρες τεχνικό και επιστημονικό αποτέλεσμα τοπογραφικού διαγράμματος με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, σε σύντομο χρόνο και με απόλυτη τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, σαφώς δε και με περιορισμένο κόστος, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις σας.

Με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη και με υπευθυνότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επιδιώκοντας την ανάπτυξη άμεσης συνεργασίας και διαρκούς επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να  σας κρατούμε ενήμερους για κάθε στάδιο της πορείας της υπόθεσής σας, αλλά κυρίως για να μπορούμε σε κάθε περίπτωση να αναληφθούμε τις ανάγκες σας στο απόλυτο μέγεθός τους.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει, απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς, τεχνικούς και ελεύθερους επαγγελματίες κάθε σχετικής ειδικότητας, που βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και σε συνεχή ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές των νομικών πλαισίων, διατηρώντας πάντα πνεύμα εκσυγχρονισμένο με τα πρότυπα της εποχής και της τεχνολογικής προόδου στον τομέα της εκπόνησης μελετών και σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων, αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή για την ολοκληρωμένη διευθέτηση της υπόθεσής σας. Εμπιστευτείτε μας.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΥΠΕΚΑ Συλλογος Τοπογράφων Μηχανικών