Η Εταιρεία  μας, αναλαμβάνει:

  • Την σύνταξη μελετών για έκδοση οικοδομικής αδείας κύριας, παραθεριστικής ή εξοχικής κατοικίας καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων.
  • Επίβλεψη όλων των οικοδομικών εργασιών κάθε έργου.
  • Παρακολούθηση κόστους κατασκευής οικοδομής.
  • Τακτοποίηση Ημιυπαιθρίων,
  • Την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομικού έργου συντάσσοντας αναλυτική συγγραφή υποχρεώσεων όλων των οικοδομικών και μηχανολογικών εργασιών , εγγυώμενοι το κόστος κατασκευής ,την ποιότητα και το χρόνο κατασκευής του έργου.
  • Την ανακαίνιση διαμερισμάτων – καταστημάτων
  • Εργασίες μονώσεων (στεγάνωση-θερμομόνωση)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΥΠΕΚΑ Συλλογος Τοπογράφων Μηχανικών