Η επίβλεψη κατασκευής από την ΜΕΤΩΝΑΣ Ε.Ε  συνεπάγεται την  ολοκληρώση του έργου στην ώρα του , εντός του  προϋπολογισμού και με την τήρηση όλων των σχετικών ρυθμίσειων και των πρότυπων ποιότητας.

Είτε πρόκειται για κατασκευή των κτιρίων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αιολικά πάρκα ή εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, τα έργα σας θα έχουν την καθολική εποπτεία κατασκευής.
Σας παρέχουμε επαγγελματική επίβλεψη κατασκευών, ειδικά προσαρμοσμένη για τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου σας. Το  πεπειραμένο προσωπικό μας μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά  κάθε πτυχή των εργασιών κατασκευής σας.

Ως ανεξάρτητη ομάδα συμβούλων μηχανικών, μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

 •  Να αποκτήστε μια έμπειρη ομάδα εμπειρογνωμόνων, που θα είναι μόνιμα στο χώρο του έργου.
 •  Να διατηρήσετε το χρονοδιάγραμμα του έργου  με τη μείωση των τεχνικών κινδύνων και την πρόληψη των κατασκευαστικών λαθών μέσα από τη συνεχή επίβλεψη μας
 •  Να τηρείτε την άδεια κατασκευής, τους σχετικούς κανονισμούς δόμησης και τα ποιοτικά πρότυπα.
 •  Να υποβάλλετε όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δηλώσεις σωστά συμπληρωμένα.

 

Όποια και αν είναι το μέγεθος του έργου σας και σε οποιαδήποτε τοποθεσία, μπορούμε να σας παρέχουμε  ολοκληρωμένη εποπτεία που καλύπτει όλες τις πτυχές της κατασκευής.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών μας περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός επίβλεψης
 • Ανεξάρτητη επαλήθευση από την εταιρεία μας και πιστοποίηση
 • Σύμβουλες  διαχείρισης του έργου.
 • Σύμβουλές διαχείρισης του προγράμματος για τα σχέδια ανάπτυξης των υποδομών.
 • Συνεχής επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών (ποιότητα,  χρονοδιάγραμμα. προϋπολογισμός).
 • Διαχείριση και  επίβλεψη των υποδομών και κτιρίων.
 • Δοκιμές υλικών, συστήματων και εγκαταστάσεων.
 • Τεχνικές και νομικές συμβουλές καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης.

 Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για την επίβλεψη κατασκευών και πως  μπορείτε να την υλοποιήσετε στο δικό σας έργο.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΥΠΕΚΑ Συλλογος Τοπογράφων Μηχανικών