Η εταιρεία ΜΕΤΩΝΑΣ Ε.Ε αναλαμβάνει την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

 

Αναλυτικότερα η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  • τον σχεδιασμό των χώρων του καταστήματος σας, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας
  • την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων
  • την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών  στον αρμόδιο Δήμο
  • την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών  σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολεοδομία, κλπ)

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΥΠΕΚΑ Συλλογος Τοπογράφων Μηχανικών