Άδειες
Κτιριακά
 • Έκδοση Οικοδομικών αδειών (κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών μονάδων, Συσκευαστηρίων κ.τ.λ.)
 • Επιβλέψεις κατασκευων
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων, ειδικών κτιρίων
Τοπογραφικές εργασίες
Τοπογραφία
 • Σύνταξη Τοπογραφικών διαγραμμάτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, αποτύπωση κτιρίων).
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για Συμβόλαια.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για πράξη χαρακτηρισμού από Δασαρχείο και Αρχαιολογίες.
 • Χάραξη – οριοθέτηση αγροτεμαχίων και οικοπέδων – εύρεση ορίων.
 • Συμβουλές διαχείρισης ακινήτου.
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Νομιμοποιήσεις
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων Ν.4178/2013
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κτιρίων Ν.4178/2013
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων νέας γενιάς
Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
1. Έκδοση βεβαιώσεων Ν.4178/2013 (αδόμητα ακίνητα- Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα)
2. Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.
Μελέτες
Μελέτες
1. Μελέτες ιδιωτικών έργων
2. Μελέτες Δημοσίων έργων – Μελετητικά Πτυχία
Κατασκευές – Ενισχύσεις
Κατασκευές – Ενισχύσεις
1. Επιβλέψεις κατασκευών
2. Ενισχύσεις κτιρίων.
Άδειες
Κτιριακά
 • Έκδοση Οικοδομικών αδειών (κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών μονάδων, Συσκευαστηρίων κ.τ.λ.)
 • Επιβλέψεις κατασκευων
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων, ειδικών κτιρίων
Τοπογραφικές εργασίες
Τοπογραφία
 • Σύνταξη Τοπογραφικών διαγραμμάτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, αποτύπωση κτιρίων).
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για Συμβόλαια.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για πράξη χαρακτηρισμού από Δασαρχείο και Αρχαιολογίες.
 • Χάραξη – οριοθέτηση αγροτεμαχίων και οικοπέδων – εύρεση ορίων.
 • Συμβουλές διαχείρισης ακινήτου.
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Νομιμοποιήσεις
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων Ν.4178/2013
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κτιρίων Ν.4178/2013
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων νέας γενιάς
Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
1. Έκδοση βεβαιώσεων Ν.4178/2013 (αδόμητα ακίνητα- Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα)
2. Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.
Μελέτες
Μελέτες
1. Μελέτες ιδιωτικών έργων
2. Μελέτες Δημοσίων έργων – Μελετητικά Πτυχία
Κατασκευές – Ενισχύσεις
Κατασκευές – Ενισχύσεις
1. Επιβλέψεις κατασκευών
2. Ενισχύσεις κτιρίων.
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΥΠΕΚΑ Συλλογος Τοπογράφων Μηχανικών