Η εταιρεία «Μέτωνας Ε.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» ιδρύθηκε και αποτελείται από τρεις Μηχανικούς:

 

Νταβλογιάννης Νικόλαος του Θεόδωρου

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

(Αριθμός Μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας: 38170)

 

1975-1982 : ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών.

1982 – σήμερα : Μελέτες – Επιβλέψεις ιδιωτικών έργων (κτιριακά & Τοπογραφικά) και μελέτες Δημοσίου (Τοπογραφία & Οδοποιία). Έδρα στην Αμαλιάδα Ηλείας

Κουλούρης Πέτρος του Νικολάου

ΜΔΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.  

(Αριθμός Μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας: 85278)

 

1994-2000 : ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 2000-2002 : 117 ΠΜ

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

 2002-2004 : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2004 - σήμερα : ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ, με Έδρα στα Λεχαινά Ηλείας.

Κριθαράς Νικόλαος – Ειρηναίος του Γεωργίου

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

(Αριθμός Μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας: 85151)

 

1993 - 2000 : ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών.

1997 – 2002: Συνεργάτης σε και μελέτες και κατασκευές δημοσίων έργων.

2002 – σήμερα : Μελέτες – Επιβλέψεις ιδιωτικών έργων (κτιριακά & Τοπογραφικά) και μελέτες Δημοσίου (Τοπογραφία & Οδοποιία). Έδρα στην Αμαλιάδα Ηλείας

 

 

 

 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΥΠΕΚΑ Συλλογος Τοπογράφων Μηχανικών