Οι Δασικοί Χάρτες Ν.Ηλείας  έχουν αναρτηθεί και οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν σχετικά, καθώς αυτοί περιλαμβάνουν το σύνολο της Π.Ε. Ηλείας και δεν είναι λίγες οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ή καλλιεργούνται από τους φερόμενους ιδιοκτήτες τους για δεκαετίες.

Η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων θα ξεκινήσει στις 23 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει 60 ημέρες.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να υποβάλλετε ένσταση διεκδίκησης αγροτεμαχίων που έχουν χαρακτηριστεί ώς δασικές εκτάσεις.

Μην προσπαθείτε να διαβάσετε διατάξεις και πολύπλοκους νόμους. Το έχουμε κάνει εμείς για εσάς και έχουμε τη δυνατότητα σύνταξης  φάκελου για την ένσταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΥΠΕΚΑ Συλλογος Τοπογράφων Μηχανικών